text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

od 1. 3. otevíráme službu sociální rehabilitace
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ A BYSTŘICI N.P.

Sociální rehabilitace je služba, která lidem se zdravotním postižením pomáhá zvýšit svou soběstačnost, samostatnost a nezávislost. Zaměřuje se na rozvoj vašich schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik činností nezbytných pro samostatný život. Služba sociální rehabilitace funguje v Lize vozíčkářů od roku 2007. Předtím byly poskytovány služby podporovaného zaměstnávání. Od té doby se služba několikrát proměnila podle potřeb klientů a dalších požadavků a možností. Od roku 2007 jsme pomohli více než 800 klientům. Přečtě ti celá pravidla služby.

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením.

Ve Velkém Meziříčí:
Pondělí – čtvrtek na adrese Novosady 109 (nad Dárky- Nedoma), Velké Meziříčí

V Bystřici nad Pernštejnem:
Pátek  na adrese Příční 405 (budova Městského úřadu, 3.patro, zasedací místnost 3.1)

Služba bude poskytována po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem

 
 

Pobočka ve Velkém Meziříčí nabízí také různé rekvalifikační či zájmové kurzy pro jednotlivce i firmy.

Komunikace se zaměstnavatelem

36 hodinový kurz ( 6 dní po 6 vyučovacích hodinách) zaměřené na rozvoj dovedností nutných pro úspěšnou písemnou či ústní komunikaci s potenciální zaměstnavatelem, získání a udržení si zaměstnání. pozornost  bude věnována zpracování životopisu, motivačního dopisu, průběhu výběrového řízení, často kladeným otázkám na pohovoru, vyjednávání před nástupem do práce, komunikaci po nástupu do zaměstnání s nadřízenými a kolegy

Kurz Základy obsluhy osobního počítače 

Cílem 48 hodinového rekvalifikačního kurzu je zvýšit počítačovou gramotnost osob se zdravotním postižením,  Účastníci kurzu se seznámí s počítačem a jeho příslušenstvím, naučí se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (psaní textu), dělat tabulky i grafy v programu Excel, pracovat s Internetem (vyhledávání nabídek práce, vyhledání informací o potenciálním zaměstnavateli,odesílání odpovědi na vyhledanou nabídku).

Kurz PC pro pokročilé  

Cílem 80h kurzu je zvýšit počítačovou gramotnost osob se zdravotním postižením. Absolvent kurzu se dokáže zorientovat v operačním systému MS Windows XP, umí pracovat v MS Word a v programu MS Excel. Na internetu d okáže vyhledávat konkrétní informace na internetu, umí použít pokročilé vyhledávání, zvládá poslat email s přílohou, tisknout z internetu, umí se orientovat ve své emailové schránce. Kurz je ukončen písemným testem. Je vhodný pro absolventy kurzu Základy obsluhy osobního počítače.

Kurz bude probíhat 2x týdně 4 hodiny, po dobu 10 týdnů.
Rozsah kurzu je 80 hodin a maximální počet účastníků je stanoven na 6 osob. 

Kurz Pracovněprávní minimum

 9h kurzu je předat účastníkům informace z pracovně-právní legislativy. Kurz je zaměřen na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které vznikají při uzavření pracovního poměru či uzavírání dohod mimopracovní poměr (DPP, DPČ).

Rozsah kurzu je 9 hodin. Maximální počet účastníků je stanoven na 8 osob. 

Motivační workshop

6h workshop má motivovat a aktivizovat nezaměstnané osoby se zdravotním postižením skupinovou formou k účasti na projektu a zapojení se na trh práce. Workshopu se bude účastnit maximálně 8 OZP. Výstupem workshopu budou motivovaní a aktivní klienti se ZP, kteří si budou vědomi oblastí, ve kterých budou potřebovat podporu, a které je nutné rozvíjet vzhledem k hledání, získání a udržení zaměstnání.

 

       
       
       
       
     

Jsme tu pro lidi se zdravotním postižením, tzn. s postižením:

 • tělesným
 • mentálním
 • kombinovaným
 • s chronickým onemocněním
 • s civilizačními chorobami
 • s duševním onemocněním

Jsme Liga vozíčkářů - nejen pro vozíčkáře

 

co vám Aktuálně nabízíme?

...Individuální podporu při hledání práce

Naplňte své představy o práci, pomůžeme Vám nalézt zaměstnání!

 • individuální konzultace a poradenství (invalidní důchody a zaměstnání, pracovní právo, registrace na úřadu práce apod.)
 • podpora při hledání vhodného zaměstnání (životopisy, průvodní dopis, příprava na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek apod.),
 • pracovní asistence přímo na pracovišti zaměstnavatele (pomoc se zapracováním),
 • pomoc při jednání na úřadech,
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem,
 • příspěvek na dopravu spojenou s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz
 • příspěvek na doprovod nutný z důvodu vyššího stupně zdravotního postižení a spojený s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz

příspěvek na zdravotní průkaz potřebný pro pracovní uplatnění
 

VŠECHNY AKTIVITY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.Více informací o službě najdete ZDE.

Tyto i další aktivity vám nabízíme v projektu SMĚREM K PRÁCI.


KONTAKT
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru