text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Tři pilíře CSR

Ekonomická oblast

Etický kodex společnosti
Transparentnost
Odmítání korupce
Kvalitní a bezpečné produkty
Marketingová etika
Vztahy s partnery
Vztahy s investory

Sociální oblast

Bezpečnost zaměstnanců
Rozvoj zaměstnanců
Rovné příležitosti
Rozmanitost (etnické menšiny, handicapovaní, starší lidé)
Přeškolení pro propuštěné zaměstnance
Firemní filantropie
Firemní dobrovolnictví
Sociální integrace
Podpora kvality života občanů
Rozvoj místní infrastruktury

Ekologická oblast

Ekologická produkce
Ekologie ve firemní politice.)
Snižování negativního vlivu na životní prostředí
Udržitelný rozvoj atd.

Více informací o CSR najdete na: http://www.csr-online.cz/

Společenská odpovědnost podniku

Společenská odpovědnost firem stále více ovlivňuje úspěšnost podniků a stává se důležitým nefinančním ukazatelem jejich výkonnosti. Jedná se o způsob dobrovolného jednání podniku, který zásadním způsobem přispívá ke zvyšování jeho důvěryhodnosti v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku.

Co vám to přinese?

 • posilování důvěryhodnosti firmy
 • jednodušší získávání obchodních partnerů a posilování vzájemných vztahů
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu
 • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele
 • zvýšení spokojenosti a loajality stávajících zaměstnanců
 • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců
 • přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním
 • zvýšení obratu
 • zvýšení kvality produktů či služeb
  (zdroj:http://www.csr-online.cz/)


Ze třech pilířů CSR vám pomůžeme rozvíjet sociální pilíř.


Jak? Jednoduše!

 • Sjednáme si krátkou schůzku. Ujasníme si filozofii našich organizací, vaše cíle, nastíníme možnosti spolupráce. Vyjasníme si portfolio i termíny vašich společenských akcí i to, jaký je postoj vaší firmy k neziskovému sektoru.
 • Ukážeme vám na příkladech oblasti spolupráce
 • Následně u nás vypracujeme plán plán spolupráce tak, aby byl pro obě strany přínosný, zábavný a poučný.
 • Vy jej případně doplníte a odsouhlasíte...
 • ... a my jej zrealizujeme.
 • Poskytneme vám důkladnou zpětnou vazbu v podobě fotografií, propagace, referencí, příspěvků do výročních zpráv atd.


  " Nabízíme pestrou paletu aktivit, které vás seznámí s lidmi se zdravotním hendikepem. Poznáte tak na vlastní kůži, jací vlastně jsou. Rádi se od vás něco nového naučíme a na oplátku něco nového zase naučíme my vás. A to například na dobrovolnickém dni."

Co podpořit? Inspirujte se zde.

Jak podpořit? Je několik cest, objevte je zde.

Naše aktivity a možnosti představujeme i v brožurce, kterou si můžete prohlédnout přímo tady:

KONTAKT:
Mgr. Lenka Zbořilová
mob.: +420 774 120 114

e-mail: lenka.zborilova@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru