text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Proč podpořit Ligu vozíčkářů?

 • od roku 1990 podporujeme lidi s různými formami zdravotního postižení (lidem s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, lidem s chronickým či civilizačním onemocněním)

 • pracuje u nás 50 zaměstnanců a desítky dobrovolníků
 • přednostně zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením
 • podpořili jsme vznik desítek pracovních míst pro OZP
 • podporujeme ročně přes 600 klientů
 • odpovídáme na tisíce dotazů
 • jsme k dispozici na 10 pobočkách
 • náš roční obrat přesahuje 18 milionů korun
 • nabízíme 4 registrované sociální služby, akreditované kurzy, pobytové a volnočasové aktivity


Osobní asistence

Osobní asistence stojí uživatele 70 Kč. Naše náklady však činí 200 Kč. Každých 130 Kč znamená hodinu jistoty nezávislého života navíc.

Osobní asistence je:

 • pomoc s osobní hygienou
 • péče o domácnost
 • doprovody k lékaři, na úřady, do školy
 • doprava speciálně upraveným mikrobusem

Poradenství a informace

Informace a podpora při vyjednávání ovlivňují kvalitu života s postižením. Vaše pomoc znamená více poradenských pracovníků ve službě, více publikací, aktuálnější internetovou samoobsluhu.

Zajišťujeme:

 • osobní, telefonické a korespondenční odborné sociální poradenství
 • odborné publikace a časopis Vozíčkář
 • odstaňování architektonických bariér
 • besedy a semináře
 • půjčovna kompenzačních pomůcek

Práce, vzdělávání a integrace

Sociální rehabilitace je pro klienta bezplatná. Pro samostatný život s postižením bývá nezbytná. Vaše podpora přinese rozšíření služby o právní a psychologickou pomoc klientům.


Zajišťujeme:

 • službu sociální rehabilitace
 • podporu v řešení problémů se zaměstnáváním, s bydlením, se vzděláváním, s orientací v praktickém životě atd.
 • individuální konzultace a přístup, podpora v terénu
 • PC kurzy, workshopy
 • servis pro zaměstnavatele OZP
 • působíme na 10 pobočkách

Centrum denních služeb

V centru tráví čas těžce tělesně i duševně postižení lidé. Hodina pobytu stojí uživatele 15 Kč, naše náklady však činí 345 Kč. Každých 330 Kč přinese klientovi hodinu jistoty péče.

Zajišťujeme:

 • rukodělné aktivity
 • rozvoj logického myšlení
 • výlety, besedy, komunikace s ostatními
 • aktivní trávení volného času
 • rozvoj sebeobsluhy

Prezentace a osvěta

Chceme informovat každého o problematice života s postižením. Pomozte nám svojí dobrovolnickou prací, ulehčete nám v nákladech na tiskoviny a pořádání akcí pro veřejnost.


Zajišťujeme:

 • akce, veletrhy, festivaly
 • internet, facebook, komunikace
 • osvětová kampaň Přisedni si
 • fotosoutěž Život nejen na kolech

Bezbariérové divadlo Barka

Veškerý provoz divadla zajišťují pouze dva zaměstnanci. Nezbytné opravy památkově chráněných prostor navíc vyžadují nejméně 200 000 Kč ročně.


Zajišťujeme:

 • tanec, divadlo, hudba, přednášky
 • bezbariérové prostředí pro účinkující i diváky
 • kapacita 150 míst
 • zázemí pro zhruba 40 souborů, mnohé z nich jsou integrované

Asistenční psi

Výcvik psa stojí až 200 000 Kč a není žádným způsobem dotován z veřejných zdrojů. Pomozte konkrétnímu člověku k získání konkrétního psího pomocníka.Psí asistenti umí:

 • podají spadené předměty, otevírají dvěře
 • pomůžou s vysvlékáním či polohováním v posteli
 • přinášejí a odnášejí věci, například zvonicí telefon
 • podporují v aktivitě, terapeutický výcvik

SK Hobit Brno

Speciální basketbalový vozík je vyráběn hráči na míru a stojí minimálně 70 000 Kč. Každá pětistovka znamená hodinu tréninku ve sportovní hale pro celý tým.SK Hobit Brno je:

 • basktebalový klub vozíčkářů
 • fungujeme od roku 1992
 • pravidelně se účastníme Euroleague
 • na prvních příčkách v české i rakouské lize

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru