Ústní myš pomáhá ovládat počítač
18.11.2013

Mouthmouse neboli ústní myš je speciální kompenzační pomůcka, kterou přinesla na trh mladá česká firma z Ostravy a která je určena pro pacienty s postižením pohybového aparátu i celkové hybnosti ať už po úrazu páteře (tzv. vysoká léze), nebo jako důsledek jiného druhu onemocnění, kdy pacienti ztrácejí pohyblivost horních končetin. Vhodná je též pro pacienty, kteří z důvodu úrazu přišli o horní končetiny. Zařízení lze používat kdekoliv (domácnosti, nemocnice, LDN, rehabilitační ústavy, domovy seniorů aj.).

Myšlenka vytvořit toto zařízení vznikla z krásné prosté lidské vlastnosti, kterou je pomoc bližnímu, kamarádovi. Postupem doby se přístroj vyvinul v poměrně vysoce sofistikovaný produkt,

který díky své komplexnosti vlastností nemá dnes u nás i ve světě obdobu.

Ústní myš těmto pacientům umožňuje plnohodnotně ovládat počítač nebo tablet ústy, dechem nebo dotekem v celém rozsahu tak, jak byli zvyklí, dále s její pomocí mohou ovládat různé domácí spotřebiče – TV, radiopřijímač, DVD a CD přehrávač, světla, zvonek, telefon a další dle své potřeby.

Využívání ústní myši má dva základní aspekty :

1. Osamostatnění člověka, kterému se díky úrazu, nemoci náhle a zcela nečekaně změní celý život. Pomineme-li často nezvratné fyziologické a zdravotní změny, tak se tento člověk dostává do nepředstavitelného psychického stresu, je najednou zcela odkázán na pomoc druhých. V tomto okamžiku, pokud zdravotní stav dovolí, může pomocí ústní myši opět komunikovat s okolím, může samostatně vykonávat některé činnosti.

Nezanedbatelný vliv má používání Mouthmouse na průběh rehabilitačních aktivit, kdy pacient pod vedením ergoterapeutů aktivně procvičuje konkrétní svalové skupiny.

2. Druhým aspektem použití Mouthmouse je výrazná pomoc pro zdravotnický personál a následně rodinné příslušníky nebo opatrovníky, kterým částečně ulehčí jejich každodenní náročnou péči o pacienta.

Z toho plyne, že Mouthmouse lze využít již v relativně krátkém období po úrazu, kdy je pacient umístěn na JIP či oddělení NIP (následné intenzivní péče). Samozřejmě veškeré možnosti a funkce plně využije nejlépe v domácím prostředí. Zařízení je určeno k tomu aby z jeho pomocí vznikla tzv. Inteligentní domácnost, kterou člověk dokáže samostatně ovládat pouze pomocí ústní myši.

Pomůcku díky těmto vlastnostem lze doslova sestavit na míru požadavků jednotlivých pacientů, protože každý pacient má své individuální potřeby a jejich pokrytí je pro nás, jako dodavatele, hlavní prioritou. Nesnažíme se vnucovat pacientům něco, co nepotřebují. O správnosti tohoto přístupu svědčí dnes již desítky spokojených uživatelů, po celé České republice.

Více informací lze najít na stránkách www.ustnimys.cz

Pomůcku dnes užívají pacienti např. Na Spinální jednotce Nemocnice Motol v Praze, Spinální jednotce Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, pacienti v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, v Centru Paraple v Praze a další pracoviště projevují zájem tuto pomůcku využívat. Naše firma s těmito odbornými pracovišti aktivně spolupracuje a zde se i ověřují nové možnosti tohoto přístroje.

Naše zkušenost s provozem tohoto zařízení je veskrze pozitivní, a to nejen ze strany pacientů, kteří  již ústní myš užívají, ale i ze strany zdravotnického personálu. To se týká i rodinných příslušníků, pokud je pacient v domácím prostředí. Všem ústní myš přináší jen usnadnění vzájemné komunikace a především jednoznačně pomáhá pacientům v jejich nelehkém stavu být alespoň v něčem samostatný, což má i výrazně pozitivní vliv na jejich psychiku. Dnes využívají nebo zkoušejí pacienti od předškolního věku až po seniory.

Našim cílem je přinést tuto pomoc co největšímu počtu uživatelů a pomoci jim tak alespoň určitým dílem usnadnit každodenní život.

Petr Peroutka