Mozková příhoda - nový začátek? Pomůže sociální rehabilitace.
22.08.2013

Změna ze dne na den. Mozková příhoda umí přeskládat život člověka od základu. Mění se nejen zdravotní stav, ale také situace v rodině, omezuje se uplatnění na pracovním trhu, zhoršuje se samostatnost. Je těžké vrátit lidem, kteří prodělali tuto zákeřnou nemoc, jejich svět tak, jak jej znali. Služba sociální rehabilitace ale může naučit, jak se pohybovat ve světě novém. V Brně ji dospělým lidem nabízí Liga vozíčkářů.

Jemná motorika, komunikace, plynulá řeč bez ostychu nebo problémy s chůzí se počítají mezi důsledky tzv. mrtvičky. Ty často znemožňují lidem pokračovat dál ve svých aktivitách. „Lidé pak přicházejí o práci, nejsou si jistí, co všechno nadále zvládnou, neumí o své situaci komunikovat se zaměstnavatelem ani s nejbližším okolím. A přitom se dá často mnoho věcí napravit, domluvit a znovu natrénovat, “ říká Hana Duchoňová, vedoucí sociální rehabilitace.

Tato služba je natolik individuální a komplexní, že dokáže poskytnout každému to, co on sám nejvíc potřebuje. Pracovníci s lidmi trénují motoriku a zároveň je učí novým pracovním postupům. Procvičují s nimi pracovní pohovory, trénují paměť a poskytují podporu například při cestování veřejnou dopravou. „Lékařská péče nabízí jen pár hodin kognitivní rehabilitace. My s klientem můžeme zdarma pracovat dlouhodobě, probereme s ním to, čeho se bojí a v čem se může zdokonalovat, trénujeme praktické činnosti, které uplatní i v samostatném životě,“ dodala Duchoňová. Díky spolupráci se zaměstnavateli také umí najít vhodnější pracovní místo, které zohlední klientův zdravotní stav.

Sociální rehabilitace nabízí pomoc i lidem s jinými formami hendikepu. Pomáhá dostat se zpět do života těm, které postihla náhlá nemoc či úraz, těm, kteří bojují s chronickým onemocněním dlouhodobě i lidem s vrozeným postižením. „Klienty z Brna a okolí podporujeme v hledání vhodného bydlení, zaměstnání, v rozvoji komunikačních schopností, v rozšíření kvalifikace a vzdělání, případně i v efektivním trávení volného času. Pořádáme PC kurzy, kurzy finanční gramotnosti, workshopy a další aktivity. To vše v individuálním režimu, zdarma, klientovi na míru,“ vysvětlila Duchoňová.

 

Veškeré informace a kontakty najdete na webových stránkách www.ligavozic.cz/brno. Vedoucí sociální rehabilitace můžete kontaktovat i přímo: Mgr. Hana Duchoňová, mob.: 777 010 334, tel.: 537 021 485, e-mail: hana.duchonova@ligavozic.cz.