Sexuální asistence po francouzsku
24.05.2013

Ten vynesl otázky sexu zdravotně postižených z rodin a uzavřených komunit do veřejného prostoru: patří sexualita mezi potřeby, jejichž naplnění má společnost podporovat? Ani po osmi letech nemá francouzská veřejnost a legislativa jasno. Letošního 25. března rada francouzského kraje Essonne v jednání o postavení hendikepovaných osob přijala usnesení, že je třeba začít „uvažovat o vzdělávání profesionálů – průvodců sexualitou u těžce hendikepovaných osob“. Už samotná opatrná formulace naznačuje, že jednání nebyla snadná. Ačkoli konkrétní termín „sexuální asistence“ byl nakonec z textu odstraněn, feministické organizace byly přesto pohoršeny tím, co nazývají „trojský kůň prostituce“.

K otázce placených sexuálních asistentů se zatím staví odmítavě i francouzský Národní poradní výbor pro etiku (CCNE), který předjímá závažná rizika těchto služeb. Výbor nicméně doporučuje spustit program edukace osob, které budou „pečovat“ o sexualitu pacientů a vzdělávat je v ní.

Celý článek najdete zde.