Vzdělávací projekt Ligy vozíčkářů ukončen nadmíru úspěšně
10.08.2015

K 30.6.2015 byl ukončen projekt s názvem „Vzděláváním ke kvalitní péči“ financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Kurz byl nabízen díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR pro účastníky v průběhu realizace projektu zdarma. Hlavním cílem bylo podpořit integraci sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti.

více:

http://vozickar.com/vzdelavaci-projekt-ligy-vozickaru-ukoncen-nadmiru-uspesne/