Reakce na výrok o inkluzivním vzdělávání
15.01.2015

Vážený pane prezidente,

 

posláním Ligy vozíčkářů je začleňování hendikepovaných lidí do společnosti. Již 25 let se snažíme ukazovat, že hendikep není překážka bránící normálnímu životu.

Vaše vyjádření o tom, že sloučení hendikepovaných dětí s těmi nehendikepovanými je neštěstí pro obě skupiny, považujeme tedy za nepřímý útok na smysluplnost naší práce.

Samozřejmě, je důležité k integraci postižených přistupovat individuálně a posuzovat její oboustranný přínos. V žádném případě však nelze integraci odsuzovat jako celek.

Vyrostla již celá generace hendikepovaných dětí, které studovaly se svými zdravými vrstevníky a jsou svým aktivním životem ve společnosti živoucím důkazem toho, jak moc se mýlíte. Jsem jedna z nich, proto si troufám tvrdit, že to ani pro jednu skupinu žádné neštěstí nebylo. Spíše naopak.

 

Zdravé děti se díky přítomnosti hendikepovaného kamaráda učí základním lidským hodnotám jako je pomoc bližnímu a tolerance. V neposlední řadě pak děti lépe chápou to, že každý člověk je jiný. Právě uvědomění si vlastní individuality je jedním z nejcennějších efektů integrace. Hendikepovaní lidé, kteří vyrostli ve školních lavicích normálních škol, jsou sebevědomí a schopni uplatnit se ve společnosti zejména proto, že od útlého věku věděli, že i přes svůj hendikep jsou stejní jako ostatní. Stejně dobří.

 

Umísťování postižených do „rovnocenných skupin” je podle našeho názoru krokem zpět k separaci. Zkušenost obrovských ústavů, která sloužila spíše jako odkladiště hendikepovaných, již máme za sebou. V zahraničí je integrace postižených dětí do vzdělávacího systému běžnou praxí, nevidíme tedy důvod, proč bychom se měli chovat jinak.

Máme pocit, že jste se, pane prezidente, vyjádřil k něčemu, čemuž navzdory své krátké vozíčkářské zkušenosti ne zcela rozumíte. Napříště by bylo dobré oslovit nějakou skupinu hendikepovaných, kteří by s Vámi tuto problematiku probrali. Velmi rádi se s Vámi, proto setkáme a společně s lidmi, kteří prošli integračním vzděláváním, tento proces zevrubně prodiskutujeme.

Potom by nedocházelo k tomu, že takto neuváženě pošlapete práci stovek lidí v celé zemi, kteří každodenně aktivitou ve školách, v rodinách a jiných organizacích dokazují, že integrace hendikepovaných dětí má smysl.

 

S pozdravem

 

Ladislava Blažková

tisková mluvčí Ligy vozíčkářů

 

Otevřený dopis v pdf