Otevřená debata o sexuální asistenci
20.11.2014

Pomalu se blíží pátek 21. listopadu 2014, kdy se s mnohými sejdeme v 9.30 v Divadle BARKA (Svatopluka Čecha 35a – přesný popis cesty najdete zde: http://divadlobarka.cz/kontakt/ ). Zahájíme otevřenou debatu na téma sexuality a sexuální asistence pro těžce zdravotně postižené. Posílám slibovaný nástřel programu a struktury. Protože se ale nejedná o konferenci, kde by hlavní roli hrály příspěvky od přednášejících, záleží na vás, jak se debata a situace vyvine. Jednotliví vystupující mají za úkol odpálit míč a téma, o kterém pak můžeme hovořit všichni a vnášet své zkušenosti, názory a návrhy.

Témata: co je sexuální asistence, jak to funguje v zahraničí, etické problémy, možnosti v českých podmínkách a akční plán Rozkoše bez rizika, současný stav – jak se sexualita řeší, poptávka vs. nabídka, sexualita žen, sexualita mužů, různé typy hendikepu a specifika sexuality, důsledky nestimulované sexuality…

Máme několik společných cílů, které jsou uvedeny v jednotlivých bodech programu:

9.00 – 9.30 – příchod, prezence, poplatky (100 Kč se hradí na místě, bude použito na zaplacení techniky, nájmu, občerstvení, energií), potvrzení o účasti
9.30 - 10.00 – zahájení, praktické informace, základní informace o aktuálním stavu problematiky sexuální asistence, o projektech
10.00 - 11.40 – Lucie Šídová, Rozkoš bez rizika - sexuální asistence dle pojetí této neziskové organizace – informace z publikace Ze sexbyznysu na trh práce, předkládaný projekt + zpětná vazba k němu, vytyčení problematických oblastí, navržení postupů
11.40 - 12.20 - přestávka na oběd (každý si zajišťuje sám)
12.20 – 12.40 – Tomáš Drábek – výzkum a publikace Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením, téma k hovoru: současná role a nástroje intimního asistenta
12.40 - 13.40 - promítání německého dokumentu o sexualitě těžce postižených a reakce na něj + modelové příklady ze zahraničí

13.40 - 14.00 -specifika sex. asistence u osob s mentálním postižením
14.30 - 15.30 - Terapie dotykem – společné cíle, zkušenosti, sexuální asistence jako nástroj objevení vlastního těla a vztahu k sobě samému
15.40 - 16.30 - další společné postupy aneb jak dál? Vytyčení problémových otázek, zapojení subjektů, vytvoření akčního plánu, témata diplomových prací atd.
v 16.30 – oficiální ukončení programu

od 17.00 - pro zájemce promítání dokumentu Šarlatová cesta (dokument mapující práci sexuální asistentky v Austrálii, originální znění s českými titulky)

Pár informací:
1) Průběh debaty bude zachycen na audiozáznamu, debaty se bude účastnit i filmový štáb, který v dokumentu mapuje proces etablování tématu sexuální asistence v českém prostředí.
2) Protože nemáme na uspořádání debaty žádné zdroje nad rámec poplatků za účast, můžeme připravit jen malé občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce). Oběd si zajišťujete sami, můžeme vám dát tipy, kam zajít na polední menu v okolí divadla. Děkujeme za pochopení.
3) Není problém při registraci dostat potvrzení o účasti na debatě, jen upozorňujeme, že se nejedná o akreditovanou formu vzdělávání.
4) Pokud jste přihlašovali více lidí, prosím o přeposlání všem účastníkům.
5) S radostí můžu říct, že k dnešnímu dni máme 60 potvrzených zájemců, další desítka neoficiálně přislíbila účast. Setkáte se se zástupci neziskovek, s tělesně postiženými, s lidmi z akademické půdy, se sociálními pracovníky z úřadů i z ústavů

Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, neváhejte se ozvat. Také je ještě možné se registrovat a pozvat další lidi, kteří by měli o tematiku zájem. Nechť se prosím hlásí na e-mail prezentace@ligavozic.cz.


S díky zdraví a na setkání se těší

Mgr. Aneta Vidurová
vedoucí programu Prezentace a osvěta / šéfredaktorka časopisu Vozíčkář
mob.: +420 725 022 259
tel.: +537 021 483
e-mail: aneta.vidurova@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz, www.vozickar.cz, www.batdog.cz, www.divadlobarka.cz, www.nejennakolech.cz
 

Pro účastníky konference Sexualita osob po CMP - prezentace v PowerPointu  ZDE.