Komunikace - FAST - Komunikující
14.10.2014

Jedinečná interaktivní konference - příležitost vyzkoušet si život
s hendikepem

Program:
9:00 Zahájení – Doc.Ing.arch. Antonín Odvárka, Ph.D., vedoucí ústavu architektury

10:00 – 12:15 První blok přednášek
10:00 – 10:30 – prezentace firemních produktů a jejich aplikace v objektech (Vecom, DMA Praha, Manus Prostějov)
10:30 – 11:15 – Ing. Kateřina Poláčková, pohyb osob s omezenou schopností pohybu, nedostatky bezbariérové vyhlášky a její špatná aplikace
11:15 – 12:00 – prof.Ing.arch. Jiljí Šindlar, CSc.,  „Každý je jiný – každý je stejný“, Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D., Projekt Gemini

Diskuse

12:15 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 15:00 Druhý blok přednášek
13:15 – 13:30 – Ing.arch.Yvona Geržová, „architektura – design chráněných dílen a pracovišť“
13:30 – 13:45 – Lucie Marková, DiS., zaměstnávání osob se zdravotním omezením, možnosti soukromých subjektů čerpat finanční příspěvky na bezbariérové úpravy
13:45 – 14:30 – Mgr. Lenka Pláteníková, DiS., pohyb osoby nevidomé v objektu spolu s ukázkou pohybu s vodicím psem

Diskuse

15:00 Zakončení

Průběžně celý den (10:00 – 15:00):
v prostoru Auly


Liga vozíčkářů a jejich hosté  – problematika správného výkladu bezbariérové vyhlášky, osobní zkušenosti lidí pohybujících se na vozíku, možnost vyzkoušet si pohyb na vozíku
Vecom  – výrobce plošin, schodolezů a kolejnicových systémů,

DMA Praha – výrobce mechanických a elektrických vozíků, sportovní vozíky, pojízdné zvedáky, doplňkové pomůcky pro osoby s pohybovým omezením,

Manus Prostějov  – výrobce plošin, schodolezů a kolejnicových systémů,

Vodicí pes, o.s. a sdružení Bezmezí, o.s.  – ukázka výcviku vodicích psů, možnost konzultace, možnost vyzkoušet brýle imitující různá zraková omezení, chůze s bílou holí,


... a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Zve FAST VUT Brno a Liga Vozíčkářů.