Naučili jsme se práci s fotkami i sazbu časopisu
25.02.2014

To vše díky společnosti SAP a díky panu Čevelovi. Ten nám věnoval jeden pracovní den a zaměstnance z oddělení Prezentace a osvěta naučil, jak upravovat fotografie a jak sázet novinové a časopisecké tiskoviny. Máme velkou radost s těšíme se na to, až nabité vědomosti uplatníme v práci. 

Děkujeme za spolupráci!