text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je služba, která lidem se zdravotním postižením pomáhá zvýšit svou soběstačnost, samostatnost a nezávislost. Zaměřuje se na rozvoj vašich schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik činností nezbytných pro samostatný život.
Činnosti, které služba poskytuje, jsou uvedeny v §70 zákona 108/2006 o sociálních službách a vyhlášce 505/2006.
Služba sociální rehabilitace funguje v Lize vozíčkářů od roku 2007. Předtím byly poskytovány služby podporovaného zaměstnávání. Od té doby se služba několikrát proměnila podle potřeb klientů a dalších požadavků a možností. Od roku 2007 jsme pomohli více než 800 klientům.

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením v Brně a okolí.

Naším cílem je, aby naši klienti:

  • získali dovednosti potřebné v běžném životě,
  • získali dovednosti potřebné v zaměstnání nebo samostatném bydlení
  • rozšířili svou kvalifikaci,
  • zvýšili své počítačové dovednosti,
  • trávili aktivně svůj čas ve společnosti,
  • uměli vyhledávat informace a pracovat s nimi.

NAŠE ZÁSADY JSOU:

  • Individuální a partnerský přístup – stanoveného cíle dosahujeme společně s klientem. Podporu a její míru přizpůsobujeme jeho potřebám, přáním a schopnostem. V této spolupráci jsme rovnocennými partnery.

  • Ochrana soukromí a důstojnosti – respektujeme jedinečnost každého člověka, zachováváme jeho soukromí a úctu a respektujeme jeho osobnost.

  • Aktivní spolupráce – klient se aktivně podílí na stanovení cílů vzájemné spolupráce a na dohodnutých krocích, které vedou k řešení jeho situace. Dochází na smluvené schůzky a skupinové aktivity, nebo se z nich zavčas omlouvá.

Služba je registrovaná pod číslem 3621293 na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli otázky nebo chcete naší služby využít, neváhejte nás kontaktovat.

V případě, že chcete kontaktovat konkrétního pracovníka služby, můžete využít tyto kontakty:
 
Mgr. Dominika Karašinská sociální pracovník
e-mail: dominika.karasinska@ligavozic.cz, mob.: +420 725 966 629

Bc. Lucie Chýlková, DiS - sociální pracovník
e-mail: lucie.chylkova@ligavozic.cz, mob.: +420 725 122 854

 

Bzenecká 23, Brno, 628 00
tel.: +420 537 021 493

e-mail: brno@ligavozic.cz

Pondělí – Pátek: 8:00- 16:00

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru